Adatkezelési szabályzat

1. Adatkezelő

Adatkezelő a DREAMgate Bt. (Cégjegyzékszám: 01-06-781646; Adószám: 20965114-2-42) (továbbiakban Adatkezelő). 
Adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

 

2. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a www.u2fkey.eu internetes oldalon (továbbá Honlap) történő regisztrációkor vagy a regisztráció nélküli rendelés leadásakor az adatai megadásával és Vásárlási és Adatkezelési feltételek elfogadásával adja meg. 
Az adatkezelés célja kizárólag az Ügyfél rendelések kezelése, kapcsolattartás, hírlevélre feliratkozás esetén hírlevél küldés és a távollévők között történő szerződéskötés szükséges adatainak rögzítése.
Az Adatkezelő a nyilvántartott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki.
Adatkezelő a megadott adatokat nem tudja és nem is ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az Ügyfél felel. Az Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címnek Ő a tulajdonosa. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3. A kezelt személyes adatok

Regisztrációnál vagy regisztráció nélküli rendelésnél az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 
- e-mail cím
- jelszó
- számlázási cím (számlázási név, irányítószám, település, közterület név, házszám)
- mobil telefonszám
- szállítási cím (szállítási név, irányítószám, település, közterület név, házszám)
Az Ügyfél opcionálisan második telefonszámot, a címekhez emeletet, ajtószámot és cég esetén adószámot is megadhat. 

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során a kötelezően és az opcionálisan megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. 
A tárolt adatokat az Ügyfél kérésére töröljük. Továbbá az Adatkezelő is jogosult a Honlapot nem rendeltetésszerűen használó Ügyfél adatainak (regisztrációjának) törlésére (többszöri felesleges regisztráció vagy rendelés leadás, illetéktelen hozzáférés stb). 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat az Adatkezelő illetve annak alkalmazottai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 
Az Adatkezelő informatikai rendszer üzemeltetéshez és kiszállításhoz rendszerüzemeltető és futár szolgálatot vehet igénybe. Az Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem vállal felelősséget. 

6. Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt rá vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 
Az Ügyfél bármikor módosíthatja adatait a Honlapra bejelentkezés után az Adatmódosítás-nál.
Továbbá a Ügyfél kérésére az adatait töröljük. Ügyfél az adatai törlését a következő elérhetőségeken kérheti:
Postacím: DREAMgate Bt. 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. I/4.
E-mail: shop[kukac]dreamgate-design[pont]com
Az Ügyfél kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).
Amennyiben az Ügyfél harmadik fél adatait adta meg szolgáltatás igénybevételéhez vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyenkor minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához. 

7. E-mail címek felhasználása

Adatkezelő az elektronikus levélcímeket csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. 
- Az e-mail címek kezelése elsősorban az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
- Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy a Vásárlási feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen értesítésekről nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.
- A megadott e-mail címekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. 

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2016.07.15 napjától érvényes.